67th District Level Boys and Girls Karate Tournament – U -17/19 Boys & Girls secured 1st position

67th district level 17/19  Boys and Girls Karate tournament organised by Oswal  Jain School  19.09.23to 23.09.23

Total Result-

Under 17 girls- Alwar Public School (1st position)
Under 19 girls- Alwar Public School (1st position)
Under 17 boys- Alwar Public School (1st position)
Under 19 boys- Alwar Public School (1st position)
Total state selection-
1)Yukti Poply
2)Janvi Choudhary
3)Muskan Choudhary
4)Mahika Arora
5)Palak
6)Aahana Sehgal
7)Mafiya Khan
8)Vanshika Choudhary
9)Shresthi Sharma
10)Nitya Tripathi
11)Akshara
12)Goral Choudhary
13)Shubham Jinsani
14) Shourya Malik
15)Anuyog Agarwal
16)Naman preet Singh
17) Samiksh Pathak
18)Avyang Gupta